Ordinare öppettider: Måndag - Söndag 08.00 - 23.00
Kanslitid: Tisdagar 18.00 - 19.30

Nyckelansvar

Nyckelansvar

Möjligheten att kunna hålla extra öppet under tider då Bollhuset är stängt eller då det inte finns någon vaktmästare på plats uppskattas av många medlemmar. Det har fungerat väl att extra träningstider anslås i gästboken.

Tidigare har det framför allt varit aktuellt med extra öppettider på helgdagar samt under sommarmånaderna. I och med att vi under 2018 tvingas reducera öppethållandet på lördagar-söndagar till 12.00-18.00 hoppas vi att nyckelansvaret även kan resultera i extra träningstider på lördagar-söndagar 9.00-12.00.

Du som önskar att ha nyckelansvar under 2018 ska signera ett nytt avtal, lämpligt tillfälle är tisdagar 18.00-19.30. Med start tisdag 9 januari kommer klubbrummet under våren att att fungera som vårt kansli med bemanning av någon medlem ur styrelsen.

Grundförutsättningen för att få nyckelansvar är att man under 2018 kommer att träna utanför ordinarie öppettider. I avtalet för nyckelansvar ingår nedanstående punkter:
- Vid träning på helgdagar, lördagar-söndagar mellan 9.00-12.00 samt på tider under sommaren då begränsade träningstider råder ska träningstiden i god tid anslås i gästboken på klubbens hemsida.
- Extra träning får endast ske må-fr 09.00-22.00 samt lö-sö 9.00-18.00.
- Ansvar för att träningslokalen lämnas tom, om inte överlappning av nyckelansvariga sker.
- Ansvar för släcka ljuset, stänga radion och låsa dörren till träningslokalen.
- Ta ett ökat ansvar i klubbens ansvarsuppgifter såsom att plocka undan/ställa tillbaka viktskivor och viktstänger.

Erbjudandet om nyckelansvar går först till er som haft ansvar under 2017. Vi har inte möjlighet att öka antalet nycklar, däremot har vi en väntelista för medlemmar som önskar få nyckelansvar.
Under 2017 har följande medlemmar, utöver styrelsen, haft nyckelansvar:

Adam Ledwon
Stefan Jamroz
Emil Norén
Peter Dontsov
Stefan Jamroz
Kiomars Zargarinejad
Erik Ormegard
Emmanuel Genot
Philip Johansson
Marcus Syk
Stefan Hedengren
Linus Röman
Sandra Lundberg
Lunds TK, den 30 december 2017 kl. 22:28

Följ Lunds TK på: