Ordinare öppettider: Måndag - Fredag 08.00 - 22.00
Lördag - Söndag 12.00 - 18.00
Kanslitid: Tisdagar 18.00 - 19.30

Antidopingavtal

Antidopingavtal

På förekommen anledning (se nedan) ska samtliga aktiva styrkelyftare från och med nu skriva under ett antidopingavtal som gäller mellan lyftare och förening. Detta avtal ska uppdateras årligen.

Avtalet ska skrivas under av både lyftaren och klubbens ordförande. För att detta ska ske på smidigast möjliga sätt kommer det finnas möjlighet att skriva under avtalet vid Serie 1 i Helsingborg för Lunds TKs lyftare. För de som är på annan ort då får vi lösa det på annat sätt.

Info: http://www.styrkelyft.se/Nyheter/Egnanyheter/Viktiginformationomantidopingavtal/

Dokument: http://www.styrkelyft.se/globalassets/svenska-styrkelyftforbundet/dokument/att-ladda-ned/antidopingavtal-medlem.pdf?w=900&h=900
Lunds TK, den 16 februari 2017 kl. 18:52

Följ Lunds TK på: