Ordinare öppettider: Måndag - Söndag 08.00 - 23.00
Kanslitid: Tisdagar 18.00 - 19.30

Extrainsatt Årsmöte 2021-09-12

Extrainsatt Årsmöte 2021-09-12

Styrelsen kallar till extrainsatt årsmöte.

Tid: Söndagen den 12 september kl 17:00
Plats: Gula Villan/Paviljongen vid Centrala IP, Trollebergsvägen 26

På mötet kommer enligt föreningens stadgar enbart i förhand besämda punkter avhandlas. Dessa punkter är:

- Val av vakanta poster: en kassör om 2 års mandat, två suppleanter om 1 års mandat, en revisor om 1 års mandat samt 1 revisorssuppleant om 1 års mandat

- Motion om monetär styrelsearvodering

- Motion om vilka förtroendeuppdrag som skall likställas med ersättning i form av gratis/reducerad årsavgift

Vi hälsar alla våra medlemmar välkomna till det extrainsatta årsmötet!
Styrelsen Lunds TK, den 29 juli kl. 22:41

Följ Lunds TK på: