Ordinare öppettider: Måndag - Söndag 08.00 - 23.00
Kanslitid: Tisdagar 18.00 - 19.30

Styrelsen 2021

Styrelsen 2021

Lunds Tyngdlyftningsklubb höll föregående tisdagen, 18/5-21, årsmöte. På årsmötet fick närvarande medlemmar/icke medlemmar ta del av vår verksamhetsberättelse för 2020, vårt ekonomiska utfall och kassaberättelse för 2020, revisionsberättelse 2020 inklusive vår verksamhetsplan för 2021. Utöver detta valdes även en ny styrelse in. På grund av den situationen vi befinner oss i och att vi för närvarande har ett ovanligt lågt medlemsantal, bestämdes enhälligt i samråd med valberedningen att tillsätta en delvist interimistisk styrelse enligt följande:

STYRELSE
Ordförande - Younes Ottosson (2 års mandat, 2020-2022)
Sekreterare - Kajsa Ekenberg (2 års mandat, 2020-2022)
Adjungerad Kassör - Kristoffer Lundgren (Interimistisk)
Ledamot - Adam Ledwon (2 års mandat, 2021-2023)
Ledamot - Abraham Kiflom (1 års mandat, 2021-2022)
Suppleant - Stefan Jamroz (Interimistisk)
Suppleant - VAKANT

VALBEREDNING
Ordförande - Ingvar Syk (1 års mandat, 2021-2022)
Ledamot - Caroline Ljungqvist (1 års mandat, 2021-2022)

Vad detta innebär är att vi kommer utlysa ett extra årsmöte vid lämpligt tillfälle senare i år när verksamheten förhoppningsvis är igång igen. Vid detta extra årsmöte kommer det sålunda behövas

En kassör om 2 års mandat
Två suppleanter om respektive 1 års mandat

Vi vill passa på att tacka avgående styrelsemedlemmar för en god insats under 2020. Vi hoppas på att få träffa er alla på gymmet inom kort, om än under Covid-19 anpassade betingelser.
Styrelsen Lunds TK, den 27 maj kl. 18:17

Följ Lunds TK på: