Ordinare öppettider: Måndag - Söndag 08.00 - 23.00
Kanslitid: Tisdagar 18.00 - 19.30

Inför Årsmöte 2021 & Lägesuppdatering

Inför Årsmöte 2021 & Lägesuppdatering

Vi närmar oss snabbt 2021 års årsmöte vilket kommer hållas den 18/5-21 kl 18.00, där samtliga föreningsmedlemmar har rätten att närvara och rösta. Mötet kommer vara digitalt via plattformen Google Meet och möteslänken från kallelsen till årsmötet gäller.

Det går fortfarande bra att skicka in motioner för behandling vid årsmötet och sista dagen dessa skall vara styrelsen tillhanda är nästa tisdag, 11/5-21.

I övrigt är läget för vår verksamhet oförändrad. Vi för en dialog med kommunen för att hålla oss uppdaterade och nästa utvärdering av pandemiläget kommer enligt kultur & fritidsnämnden att ske den 17/5.
Styrelsen Lunds TK, den 5 maj kl. 15:30

Följ Lunds TK på: