Ordinare öppettider: Måndag - Söndag 08.00 - 23.00
Kanslitid: Tisdagar 18.00 - 19.30

Kallelse till Årsmöte 2021

Kallelse till Årsmöte 2021

I vanlig ordning har det blivit dags för Lunds TK att hålla årsmöte, och styrelsen bjuder härmed in alla medlemmar till årsmöte. Mötet kommer i år hållas digitalt på grund av rådande pandemi.

Datum: 18 maj 2021*
Tid: 18.00*
Plats: meet.google.com/jne-gtjj-sam

På grund av de extraordinära omständigheterna har styrelsen och valberedningen enhälligt beslutat om att flytta fram årsmötet, vilket sedvanligt hålls inom tidsperioden februari till mars. Styrelsen har i samråd med valberedningen beslutat om att årsmötet skall hållas senast den 18 maj 2021, och om möjlighet ges tidigare. Datumet kan komma att tidigareläggas, varpå en ny kallelse kommer komma ut. Grunden till beslutet är att vår verksamhet är stängd till följd av kommunalt beslut och att föreningen utöver styrelsen för närvarande endast har 12 betalande/röstberättigade medlemmar.

Under mötet kommer vi att etablera en röstlängd där endast medlemmar som har betalat medlemsavgift samt skrivit under ansvarsförbindelsen kan skriva upp sig och därmed ha rösträtt på mötet.

Sittande styrelse består av fem ledamöter och två suppleanter, varav nyval/omval på följande poster skall genomföras i år:

• Kassör om 2 års mandat (nyval)
• 1 ledamot om 1 års mandat (nyval)
• 1 ledamot om 2 års mandat (nyval)
• 2 suppleanter om 1 års mandat (nyval/omval)
• 1 revisor om 1 års mandat (nyval)
• 2 ledamöter i valberedningen om 1 års mandat (nyval/omval)

Motioner att avhandla på årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan årsmötet och skickas digitalt till info@lundstk.se. Samtliga motioner som inkommer i tid kommer att avhandlas på årsmötet.
*Datumet kan komma att ändras, men tills vidare gäller 18 maj, kl 18.00 som mötestid. Vid ändring av datum följer en ny kallelse.
Styrelsen Lunds TK, den 10 mars kl. 19:48

Följ Lunds TK på: