Ordinare öppettider: Måndag - Söndag 08.00 - 23.00
Kanslitid: Tisdagar 18.00 - 19.30

Nedstängning av gym

Nedstängning av gym

Lunds Kommun har beslutat att från och med 2020-12-22 stänga ned all kommunal icke nödvändig verksamhet. Detta innebär att från och med imorgon till och med den 2021-01-24 kommer Lunds TK att vara stängt. Inga undantag görs. Beslutet är taget av Kultur- och fritidsförvaltningen, Lunds kommun, och är inget vi kan påverka. Vi ber om ömsesidig förståelse.

Håll utkik på hemsidan och vår facebook-sida för lägesuppdateringar, så hoppas vi att vi snart kan återgå till vår verksamhet igen!

The municipality of Lund has decided to close down all non-essential business, run by the municipality. Therefore, Lunds TK will close down with start 2020-12-22 until 2021-01-24. There will be no exceptions made. This was decided by the culture and leisure management, Lund Municipality, and is nothing we can influence.

Keep an eye on our webpage and facebook page for more continous information and updates. We hope to be back in business as soon as possible!
Styrelsen Lunds TK, den 21 december 2020 kl. 16:13

Följ Lunds TK på: