Ordinare öppettider: Måndag - Söndag 08.00 - 23.00
Kanslitid: Tisdagar 18.00 - 19.30

Medlemsavgift 2021

Medlemsavgift 2021

Till år 2021 har föreningen planerat en avgiftshöjning för såväl juniorer som seniorer med hänsyn till bland annat ökade service- och hyreskostnader, men även med hänsyn till att vi som ideell förening vill fortsätta kunna ge tillbaka och investera i våra medlemmar.

Årsavgiften för 2021 fastslogs enhälligt av styrelsen och följande avgifter gäller:

Senior: 1980kr (165kr/mån)
Junior: 1320kr (110kr/mån, till och med det året man fyller 21)

För mer information, var vänlig se bifogad fil.




Bilagor:
Styrelsen Lunds TK, den 11 december 2020 kl. 12:13

Följ Lunds TK på: