Ordinare öppettider: Måndag - Fredag 08.00 - 22.00
Lördag - Söndag 12.00 - 18.00
Kanslitid: Tisdagar 18.00 - 19.30

Förändringar i styrelsesammansättningen

Förändringar i styrelsesammansättningen

Stefan Bergqvist, klubbens mångåriga ordförande, informerade föregående söndag kväll (15/9) övriga styrelsen om att han lämnar sitt uppdrag som ordförande för föreningen i förtid. Då varken föreningens stadgar eller överordnade stadgar via SSSF, SSF samt RF, reglerar explicit vad som gäller i en dylik situation har övriga styrelseledamöter under veckan konfererat med valberedningen samt inbördes hur situationen framåt ska hanteras. Under dagen (22/9) har ett extraordinärt styrelsemöte hållits där följande beslut fattats (med valberedningens välsignelse):

Younes Ottosson, vald till suppleant för en tid om 1 år på föregående årsmöte, föreslogs bli tillförordnad ledamot fram till nästa årsmöte. Bifölls med 4 ja-röster, 0 nej-röster.

Natalie Ström, vald till ledamot för en tid om 2 år på föregående årsmöte, föreslogs bli tillförordnad ordförande fram till nästa årsmöte. Bifölls med 4 ja-röster, 0 nej-röster.

Övriga ledamöter fortsätter i sina tidigare roller.

Styrelsen för Lunds TK vill rikta ett stort tack till Stefan för den insats han gjort för föreningen genom åren och önskar honom lycka till i framtiden!
Lunds TK, den 22 september 2019 kl. 20:46

Följ Lunds TK på: