Ordinare öppettider: Måndag - Söndag 08.00 - 23.00
Kanslitid: Tisdagar 18.00 - 19.30

Information om medlemsavgift och träningsmöjligheter framöver

Information om medlemsavgift och träningsmöjligheter framöver

På dagens styrelsemöte togs beslut om hur vi ska hantera medlemsavgifter för 2019. Utgångspunkten är att vi får tillgång till träningslokalen i juli månad, förhoppningsvis tidigare än så.

Medlemskapen delas in i olika kategorier:
- För tävlande sätts medlemsavgiften till 500/350 kr (senior/junior) fram till och med 30/6 2019.
- För övriga sätts medlemsavgiften till 200 kr fram till och med 30/6 2019.
- Möjligheten att lösa fullt medlemskap (1500/1000 kr) för hela 2019 och stödja klubben i bistra tider finns också.

Även fortsatt gäller att möjligheten till återbetalning av medlemsavgiften för 2019 finns. Kontakta i så fall info@lundstk.se, där ni bifogar era bankuppgifter så att återbetalningen kan genomföras. Klubbens kassör åker dock utomlands på fredag och är därefter borta i tre veckor, varför det kan dröja ett tag innan återbetalningen genomförs.

Medlemsavgift för resterande del av kalenderåret kommer att justeras baserat på när vi är tillbaka i vår ordinarie lokal, då tidpunkten är fortsatt osäker.

Vidare har Lunds kommun hittat en lokal på Stenkross-området där vi förhoppningsvis temporärt kan bedriva träning. Storleksmässigt är den ganska begränsad, samt att samma lokal även kommer att utgöra lagerlokal för vår utrustning under tiden vi väntar på att renoveringen ska bli klar. På fredag (18/1) kommer styrelsen att besöka lokalen för att se vilken utrustning vi kan montera där. Träningsmöjligheter i denna lokal kommer att vara tillgängligt för de medlemmar som löser medlemskap för tävlande (alltså inte för de som löser det billigare medlemskapet), samt löser tävlingslicens. Åtkomst till lokalen återstår att lösa. Förhoppningsvis blir det antingen att vi kopierar upp nycklar och sedan distribuerar till de som tävlar för klubben mot en pantkostnad, eller att där är några nyckelansvariga med vilka träning får koordineras.

Vad gäller IFK-hallen så kommer fredag (18/1) att bli sista tillfället att träna i deras styrkeavdelning. Vi vill rikta ett stort tack till IFK Lund Friidrott som snabbt sträckte ut en hjälpande hand. Skulle någon av er medlemmar vilja fortsätta träna i IFK-hallen krävs medlemskap i IFK Lund Friidrott, info finns på deras hemsida ifklund.se.

De som löser medlemskap för 2019 (oavsett kategori) kommer tills vidare att ha möjlighet att träna hos RGA i Malmö, HAK Greppet i Helsingborg, samt hemma hos Daniel och Tommy, se äldre inlägg i nyhetsflödet.

Vad gäller vår lokal och förändringar av den togs beslut om att vi vill ha en permanent skiljevägg mellan vår lokal och judon, samt att vi önskar en egen ingång (placerad vid fönstren vid den södra väggen). Vi ämnar även fortsatt driva frågan om ett taggsystem för inpassage.
Lunds TK, den 16 januari 2019 kl. 23:21

Följ Lunds TK på: