Ordinare öppettider: Måndag - Fredag 08.00 - 22.00
Lördag - Söndag 12.00 - 18.00
Kanslitid: Tisdagar 18.00 - 19.30

Uppdatering angående branden och vår lokal

Uppdatering angående branden och vår lokal

Idag hölls ett möte mellan Lunds TK, LUGI Judo och representanter för Lunds Kultur- och fritidsförvaltning (vår hyresvärd), där Lunds TK var representerade av Stefan B. och Kristoffer L. Syftet var att diskutera effekterna av branden och för kommunen att lyssna in önskemål om förändringar av den befintliga lokalen i samband med återställningen. Möjligheten till egen ingång nämndes som ett av våra önskemål, vilket också LUGI Judo stämde in i att de var intresserade av för deras del. Att bygga om ingången vid IFK Lund för att ge en egen ingång till judolokalen fick dock inget gehör, då det är för stor påverkan på byggnaden. Det diskuterades även möjligheten till en permanent skiljevägg mellan Lunds TK och LUGI Judo, något som verkar vara möjligt att genomföra. Både Kultur- och fritidsförvaltningen samt Lundafastigheter ställde sig positiva till att införa någon form av taggsystem för lokalerna. Klubbens medlemmar är välkomna att höra av sig till oss med förslag till info@lundstk.se om mindre förändringar. Tänk dock på att de ska vara rimliga att genomföra, samt att inga befintliga väggar kan flyttas (kommunen var mycket tydlig med att Bollhuset ska återställas i stort till ursprungligt skick). Detaljerade förslag kommer att skickas in av styrelsen till kommunen.

Vi efterfrågade också någon form av tidplan för när vi kan vara tillbaka i vår lokal, något kommunen dock inte ville sia om. Det framkom att vid avstämningsmötet i måndags mellan kommunen, deras byggföretag samt Ocab att det visat sig att där är stora skador på även kryptunnlar, samt att ytterligare två ventilationsanläggningar är påverkade av sot från branden vilket ökar tidsåtgången för återställningen. På samma sätt som kommunen inte ännu vill sätta något datum för när det hela är återställt med risk för brutna löften kan vi inte heller göra någon uppskattning. Kommunen nämnde att de har säkerställt att LUGI Judo har tillgång till sin ersättningslokal i alla fall terminen ut, vilket kanske kan tolkas som någon form av signal. Klart är i vilket fall att det kommer att ta tid. Möjligheten till ersättningslokal för vår del efterfrågades också, men då vår verksamhet ställer krav på tåliga golv samt viss takhöjd har kommunen ännu inte hittat något lämpligt objekt. De letar oavsett vidare i sitt bestånd.

Ocab, som hanterar saneringen, beräknas vara klara med lokalen på måndag (14/1). Därefter går byggföretaget Stråheds in för att renovera.

Vad gäller vår utrustning uppskattar Ocab att den är färdigsanerad på fredag (11/1), varefter den kommer att placeras i en av kommunens lagerlokaler. Kommunen kommer inte att ta någon hyra av oss för lagerlokalen, samt att de kommer att reducera vår årshyra med 1/12 för varje månad vi inte kan nyttja vår ordinarie lokal.

På lyftarmötet den 15/1 kommer vi att diskutera hur klubben på bästa sätt kan stödja er som tävlar.

Styrelsen tittar nu på olika modeller för hur vi ska hantera medlemsavgiften för 2019 och på onsdag (16/1) har vi ett styrelsemöte där vi kommer att ta ett beslut i frågan.

Vi känner stort förtroende för Kultur- och fritidsförvaltningen och Lundafastigheter och vill absolut ge dem stort beröm för deras snabba och hjälpsamma agerande. Även Ocab har varit mycket tillmötesgående.

Uppdatering:
Mer information tillagd.
Lunds TK, den 9 januari 2019 kl. 21:14

Följ Lunds TK på: