Ordinare öppettider: Måndag - Söndag 08.00 - 23.00
Kanslitid: Tisdagar 18.00 - 19.30

Påminnelse om städ- och fixardag

Påminnelse om städ- och fixardag

Glöm inte bort att skriva upp er på teckningslistan inför städ- och fixardagen på lördag. För tillfället finns där fyra namn uppskrivna, vilket innebär att 1.7% av klubbens medlemmar ämnar bidra till det ideella arbete som får föreningen att över huvud taget fungera.

Som ytterligare påminnelse återfinns texten "Grunden i en ideell förening är det gemensamma arbetet. För den tävlande innebär det att man hjälper till vid hemmatävlingar, antingen som klovare eller i sekretariatet, samt deltar på städdagar eller liknande aktiviteter." i tävlingspolicyn som var och en av klubbens i år 36 personer med tävlingslicens signerat och lämnat in.
Lunds TK, den 12 november 2018 kl. 20:27

Följ Lunds TK på: