Ordinare öppettider: Måndag - Söndag 08.00 - 23.00
Kanslitid: Tisdagar 18.00 - 19.30

GDPR

GDPR

Inom idrottsrörelsen behandlar vi en stor mängd personuppgifter. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd eller arrangera tävlingar.

Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25 maj 2018 kommer personuppgiftslagen ersättas av den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gör att kraven förändras något. Med anledning av dessa förändringar har vi kompletterat medlemsvillkoren med en integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har. Vill du läsa mer om integritetspolicyn så hittar du den här: http://lundstk.se/docs/integritetspolicyLundsTK2018.pdf. Det finns även lite ytterligare information att läsa på http://lundstk.se/medlemskap.

Vidare är det viktigt att vi har tillgång till korrekta personuppgifter. Klubbens medlemsregister replikeras med jämna mellanrum till IdrottOnline (http://idrottonline.se), där ni kan logga in och se era uppgifter. Om dessa är inkorrekta vill vi att ni meddelar oss på info@lundstk.se med de korrekta uppgifterna, så uppdaterar vi vårt medlemsregister (och därmed även IdrottOnline). Även övriga ärenden rörande personuppgifter och hanteringen av dem inom föreningen hänvisas primärt till info@lundstk.se. Fullständiga kontaktuppgifter för föreningen återfinns på http://lundstk.se/kontaktaoss.
Lunds TK, den 22 maj 2018 kl. 20:23

Följ Lunds TK på: