Ordinare öppettider: Måndag - Söndag 08.00 - 23.00
Kanslitid: Tisdagar 18.00 - 19.30

Nominering till stipendie

Nominering till stipendie

Med serie 2 i styrkelyft i antågande (13/5) är det dags att utse den andra stipendiaten från Henrik Franzéns minnesfond, där styrelsen gärna ser att våra medlemmar nominerar kandidater. Något av följande kriterier ska ha uppnåtts för att vara aktuell för stipendiet:

- En lyftare som utmärkt sig speciellt på tävlingspodiet.
- En ledare/tränare eller annan medlem som gjort betydande insatser för klubben.

Nomineringar skickas till info@lundstk.se och ska innehålla namn och motivering.
Lunds TK, den 1 april 2018 kl. 19:59

Följ Lunds TK på: