Ordinare öppettider: Måndag - Söndag 08.00 - 23.00
Kanslitid: Tisdagar 18.00 - 19.30

Angående kvitton

Angående kvitton

Angående de som begärt kvitton för sitt medlemskap under 2018 så kommer första lasset med kvitton att finnas på plats på kansliet från och med tisdag 9/1 1800 i samband med vår receptionstid. Skickar du ett mail till info@lundstk.se om att du vill ha kvitto på ditt medlemskap senast 8/1 så finns det alltså god chans att det kommer hinnas med i första rundan (under förutsättning att medlemsavgiften är inbetald).
Lunds TK, den 4 januari 2018 kl. 19:35

Följ Lunds TK på: