Ordinare öppettider: Måndag - Fredag 08.00 - 22.00
Lördag - Söndag 12.00 - 18.00
Kanslitid: Tisdagar 18.00 - 19.30

Information inför tävlingsåret 2018

Information inför tävlingsåret 2018

Det sedvanliga lyftarmötet ersätts i år av lite info via sociala medier enligt nedan:

Tävlingspolicyn har inför 2018 uppdaterats. Uppdateringen berör ersättning vid tävling på annan ort vilket bl.a. innebär att lyftare bokar resa och boende själv, samt att ersättningsnivån har specificerats mer. Det har även gjorts en uppdatering gällande träningsnärvaro på klubben. Fortsatt gäller att träning ska bedrivas i klubbens träningslokal minst en gång per månad. Någon bestämd tid kommer dock inte längre att finnas då respektive tävlingsansvarig är på plats. Lyftare förutsätts ändock hålla fortlöpande kontakt med de tävlingsansvariga.

Tävlingspolicyn ska inför den tävlandes (gäller både styrkelyftare, bänkpressare och tyngdlyftare) första tävling för året vara underskriven och inlämnad till styrelsen. Den nya policyn finns här (samt även länkad under "Om Lunds TK" -> "Tävlingsverksamhet") att läsa, skriva ut och skriva under. Saknas inlämnad och underskriven tävlingspolicy kommer ingen tävlingslicens att lösas.

Samtliga lyftare som planerar att tävla nästa år får gärna höra av sig till info@lundstk.se och meddela vilka tävlingar man planerar att delta på (allt från serietävlingar till internationella tävlingar). På så sätt kan vi bättre planera nästa års tävlingsverksamhet och tävlingsbudget.

Är man ny i sporten och vill/funderar på att börja tävla så får man gärna höra av sig med frågor till info@lundstk.se så gör vi vårt bästa för att svara och hjälpa till att ta steget fullt ut.

Passar även på att påminna om att övergångsperioden nu är öppen fram till 15 december. Dvs det finns möjlighet att byta klubb till(!) eller från Lunds TK.
Lunds TK, den 3 december 2017 kl. 21:17

Följ Lunds TK på: