Ordinare öppettider: Måndag - Söndag 08.00 - 23.00
Kanslitid: Tisdagar 18.00 - 19.30

Tack!

Tack!

Med över 60 lyftare till start blev det en lång dag igår. Stort tack till alla som var med och hjälpte till och gjorde tävlingen möjlig. Tack till klovare, sekretariat (samma gäng hela dagen utan avlösning!!!), speaker, domare med flera. Ett extra stort tack vill vi rikta till våra gästdomare från Broddetorp och Jönköping, utan er hjälp hade det inte gått att genomföra en tävling av denna storlek.
Lunds TK, den 8 februari 2015 kl. 09:26

Följ Lunds TK på: