Ordinare öppettider: Måndag - Söndag 08.00 - 23.00
Kanslitid: Tisdagar 18.00 - 19.30

Välkommen till Lunds TK

Kallelse till Årsmöte 2021

I vanlig ordning har det blivit dags för Lunds TK att hålla årsmöte, och styrelsen bjuder härmed in alla medlemmar till årsmöte. Mötet kommer i år hållas digitalt på grund av rådande pandemi.

Datum: 18 maj 2021*
Tid: 18.00*
Plats: meet.google.com/jne-gtjj-sam

På grund av de extraordinära omständigheterna har styrelsen och valberedningen enhälligt beslutat om att flytta fram årsmötet, vilket sedvanligt hålls inom tidsperioden februari till mars. Styrelsen har i samråd med valberedningen beslutat om att årsmötet skall hållas senast den 18 maj 2021, och om möjlighet ges tidigare. Datumet kan komma att tidigareläggas, varpå en ny kallelse kommer komma ut. Grunden till beslutet är att vår verksamhet är stängd till följd av kommunalt beslut och att föreningen utöver styrelsen för närvarande endast har 12 betalande/röstberättigade medlemmar.

Under mötet kommer vi att etablera en röstlängd där endast medlemmar som har betalat medlemsavgift samt skrivit under ansvarsförbindelsen kan skriva upp sig och därmed ha rösträtt på mötet.

Sittande styrelse består av fem ledamöter och två suppleanter, varav nyval/omval på följande poster skall genomföras i år:

• Kassör om 2 års mandat (nyval)
• 1 ledamot om 1 års mandat (nyval)
• 1 ledamot om 2 års mandat (nyval)
• 2 suppleanter om 1 års mandat (nyval/omval)
• 1 revisor om 1 års mandat (nyval)
• 2 ledamöter i valberedningen om 1 års mandat (nyval/omval)

Motioner att avhandla på årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan årsmötet och skickas digitalt till info@lundstk.se. Samtliga motioner som inkommer i tid kommer att avhandlas på årsmötet.
*Datumet kan komma att ändras, men tills vidare gäller 18 maj, kl 18.00 som mötestid. Vid ändring av datum följer en ny kallelse.
Styrelsen Lunds TK, den 10 mars kl. 19:48

Förlängd nedstängning tillsvidare

Kommunen beslutade idag om en förlängd nedstängning tillsvidare för alla kommunala idrottshallar, med undantag för personer födda 2002 eller senare. Detta innebär för oss som förening att vi kommer hålla stängt tillsvidare. Kommunen gör kontinuerliga bedömningar med avseende på pandemiläget och uppdaterar oss vid förändring.

För oss som förening är detta beslut såklart tufft då vi vet att många av våra medlemmar tränar på annan ort/gym. Vi har vid flertalet gånger försökt att förhandla med kommunen och försökt komma till någon form av kompromiss eller möjlighet att öppna under begränsad mån/begränsat antal, men förslagen har nekats gång på gång.

Vi ber er därför att hålla tillgodo och önskar att så många som möjligt väljer att komma tillbaka när vi väl tillåts öppna upp igen.

The municipality has this week decided on an extended closure until further notice for all sports halls, with the exception of people born in 2002 or later. For us, this means that we will be closed until further notice. We will update the situation as soon as we know more.
Styrelsen Lunds TK, den 5 mars kl. 19:31

Förlängd nedstängning till och med 7/3-2021

Kommunen beslutade idag om en förlängd nedstängning till och med den 7/3-2021 för alla kommunala idrottshallar, med undantag för personer födda 2002 eller senare. Detta innebär för oss som förening att vi kommer hålla stängt till och med den 7/3-2021. Vi uppdaterar lägesbilden så fort vi vet mer.

The municipality has this week decided on an extended closure until 7/3-2021 for all sports halls, with the exception of people born in 2002 or later. For us, this means that we will be closed until 7/3-2021. We will update the situation as soon as we know more.
Styrelsen Lunds TK, den 19 februari kl. 17:15

Förlängd nedstängning till och med 21/2-2021

Kommunen beslutade idag om en förlängd nedstängning till och med den 21/2-2021 för alla kommunala idrottshallar, med undantag för personer födda 2002 eller senare. Detta innebär för oss som förening att vi kommer hålla stängt till och med den 21/2-2021. Vi uppdaterar lägesbilden så fort vi vet mer.

The municipality has this week decided on an extended closure until 21/2-2021 for all sports halls, with the exception of people born in 2002 or later. For us, this means that we will be closed until 21/2-2021. We will update the situation as soon as we know more.
Styrelsen Lunds TK, den 5 februari kl. 23:43

Förlängd nedstängning till och med 7/2-2021

Kommunen beslutade i veckan om en förlängd nedstängning till och med den 7/2-2021 för alla kommunala idrottshallar, med undantag för personer födda 2005 eller senare. Detta innebär för oss som förening att vi kommer hålla stängt till och med den 7/2-2021. Vi uppdaterar lägesbilden så fort vi vet mer.

The municipality has this week decided on an extended closure until 7/2-2021 for all sports halls, with the exception of people born in 2005 or later. For us, this means that we will be closed until 7/2-2021. We will update the situation as soon as we know more.
Styrelsen Lunds TK, den 23 januari kl. 09:08

Följ Lunds TK på: