Ordinare öppettider: Måndag - Söndag 08.00 - 23.00
Kanslitid: Tisdagar 18.00 - 19.30

Välkommen till Lunds TK

Vi får öppna igen!

Glädjebesked till alla träningssugna!
Vi har fått besked om att vi får öppna vår verksamhet igen! Från och med måndagen den 14 juni kommer vår träningslokal vara tillgänglig alla dagar mellan 08.00-23-00 för alla medlemmar.

Medlemskap för resterande av 2021:
Vuxen (22 år eller äldre): 1150 kr
Ungdom/junior: 770 kr

Avgiften sätts in på PlusGiro 432964-5 - glöm inte att ange namn, adress, personnummer samt e-postadress.

Träning sker i enlighet med rådande Covid-19 restriktioner, och innebär att vi ej får vistas mer än ett visst antal personer i lokalen samtidigt. Anslag om persongräns kommer finnas uppsatt i lokalen och vi ber er följa dessa regler.

Vi ser fram emot att äntligen kunna träna i vår lokal igen!

Styrelsen Lunds TK, den 12 juni kl. 00:01

Styrelsen 2021

Lunds Tyngdlyftningsklubb höll föregående tisdagen, 18/5-21, årsmöte. På årsmötet fick närvarande medlemmar/icke medlemmar ta del av vår verksamhetsberättelse för 2020, vårt ekonomiska utfall och kassaberättelse för 2020, revisionsberättelse 2020 inklusive vår verksamhetsplan för 2021. Utöver detta valdes även en ny styrelse in. På grund av den situationen vi befinner oss i och att vi för närvarande har ett ovanligt lågt medlemsantal, bestämdes enhälligt i samråd med valberedningen att tillsätta en delvist interimistisk styrelse enligt följande:

STYRELSE
Ordförande - Younes Ottosson (2 års mandat, 2020-2022)
Sekreterare - Kajsa Ekenberg (2 års mandat, 2020-2022)
Adjungerad Kassör - Kristoffer Lundgren (Interimistisk)
Ledamot - Adam Ledwon (2 års mandat, 2021-2023)
Ledamot - Abraham Kiflom (1 års mandat, 2021-2022)
Suppleant - Stefan Jamroz (Interimistisk)
Suppleant - VAKANT

VALBEREDNING
Ordförande - Ingvar Syk (1 års mandat, 2021-2022)
Ledamot - Caroline Ljungqvist (1 års mandat, 2021-2022)

Vad detta innebär är att vi kommer utlysa ett extra årsmöte vid lämpligt tillfälle senare i år när verksamheten förhoppningsvis är igång igen. Vid detta extra årsmöte kommer det sålunda behövas

En kassör om 2 års mandat
Två suppleanter om respektive 1 års mandat

Vi vill passa på att tacka avgående styrelsemedlemmar för en god insats under 2020. Vi hoppas på att få träffa er alla på gymmet inom kort, om än under Covid-19 anpassade betingelser.
Styrelsen Lunds TK, den 27 maj kl. 18:17

Inför Årsmöte 2021 & Lägesuppdatering

Vi närmar oss snabbt 2021 års årsmöte vilket kommer hållas den 18/5-21 kl 18.00, där samtliga föreningsmedlemmar har rätten att närvara och rösta. Mötet kommer vara digitalt via plattformen Google Meet och möteslänken från kallelsen till årsmötet gäller.

Det går fortfarande bra att skicka in motioner för behandling vid årsmötet och sista dagen dessa skall vara styrelsen tillhanda är nästa tisdag, 11/5-21.

I övrigt är läget för vår verksamhet oförändrad. Vi för en dialog med kommunen för att hålla oss uppdaterade och nästa utvärdering av pandemiläget kommer enligt kultur & fritidsnämnden att ske den 17/5.
Styrelsen Lunds TK, den 5 maj kl. 15:30

Kallelse till Årsmöte 2021

I vanlig ordning har det blivit dags för Lunds TK att hålla årsmöte, och styrelsen bjuder härmed in alla medlemmar till årsmöte. Mötet kommer i år hållas digitalt på grund av rådande pandemi.

Datum: 18 maj 2021*
Tid: 18.00*
Plats: meet.google.com/jne-gtjj-sam

På grund av de extraordinära omständigheterna har styrelsen och valberedningen enhälligt beslutat om att flytta fram årsmötet, vilket sedvanligt hålls inom tidsperioden februari till mars. Styrelsen har i samråd med valberedningen beslutat om att årsmötet skall hållas senast den 18 maj 2021, och om möjlighet ges tidigare. Datumet kan komma att tidigareläggas, varpå en ny kallelse kommer komma ut. Grunden till beslutet är att vår verksamhet är stängd till följd av kommunalt beslut och att föreningen utöver styrelsen för närvarande endast har 12 betalande/röstberättigade medlemmar.

Under mötet kommer vi att etablera en röstlängd där endast medlemmar som har betalat medlemsavgift samt skrivit under ansvarsförbindelsen kan skriva upp sig och därmed ha rösträtt på mötet.

Sittande styrelse består av fem ledamöter och två suppleanter, varav nyval/omval på följande poster skall genomföras i år:

• Kassör om 2 års mandat (nyval)
• 1 ledamot om 1 års mandat (nyval)
• 1 ledamot om 2 års mandat (nyval)
• 2 suppleanter om 1 års mandat (nyval/omval)
• 1 revisor om 1 års mandat (nyval)
• 2 ledamöter i valberedningen om 1 års mandat (nyval/omval)

Motioner att avhandla på årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan årsmötet och skickas digitalt till info@lundstk.se. Samtliga motioner som inkommer i tid kommer att avhandlas på årsmötet.
*Datumet kan komma att ändras, men tills vidare gäller 18 maj, kl 18.00 som mötestid. Vid ändring av datum följer en ny kallelse.
Styrelsen Lunds TK, den 10 mars kl. 19:48

Förlängd nedstängning tillsvidare

Kommunen beslutade idag om en förlängd nedstängning tillsvidare för alla kommunala idrottshallar, med undantag för personer födda 2002 eller senare. Detta innebär för oss som förening att vi kommer hålla stängt tillsvidare. Kommunen gör kontinuerliga bedömningar med avseende på pandemiläget och uppdaterar oss vid förändring.

För oss som förening är detta beslut såklart tufft då vi vet att många av våra medlemmar tränar på annan ort/gym. Vi har vid flertalet gånger försökt att förhandla med kommunen och försökt komma till någon form av kompromiss eller möjlighet att öppna under begränsad mån/begränsat antal, men förslagen har nekats gång på gång.

Vi ber er därför att hålla tillgodo och önskar att så många som möjligt väljer att komma tillbaka när vi väl tillåts öppna upp igen.

The municipality has this week decided on an extended closure until further notice for all sports halls, with the exception of people born in 2002 or later. For us, this means that we will be closed until further notice. We will update the situation as soon as we know more.
Styrelsen Lunds TK, den 5 mars kl. 19:31

Följ Lunds TK på: