Ordinare öppettider: Måndag - Fredag 08.00 - 22.00
Lördag - Söndag 12.00 - 18.00
Kanslitid: Tisdagar 18.00 - 19.30

Välkommen till Lunds TK

Tillfällig träningslokal

Dagens möte med kommunen gav positivt svar. I den tillfälliga lokalen, med adress Hyllegränd, kan vi dels förvara vår utrustning och dels görs iordning för två träningspodium samt några bänkar för träning med hantlar. Där finns toalett, dusch och fikarum.
Har vi riktigt flyt kan vi vara igång i slutet av vecka 5.
Hittills känner vi absolut att vi har kommunen med oss i planerna om att kunna "gradera upp" träningslokalen i Bollhuset med egen ingång, fler lyftarflak och mer plats till ställningar/maskiner.
Lunds TK, den 18 januari kl. 17:39

Information om medlemsavgift och träningsmöjligheter framöver

På dagens styrelsemöte togs beslut om hur vi ska hantera medlemsavgifter för 2019. Utgångspunkten är att vi får tillgång till träningslokalen i juli månad, förhoppningsvis tidigare än så.

Medlemskapen delas in i olika kategorier:
- För tävlande sätts medlemsavgiften till 500/350 kr (senior/junior) fram till och med 30/6 2019.
- För övriga sätts medlemsavgiften till 200 kr fram till och med 30/6 2019.
- Möjligheten att lösa fullt medlemskap (1500/1000 kr) för hela 2019 och stödja klubben i bistra tider finns också.

Även fortsatt gäller att möjligheten till återbetalning av medlemsavgiften för 2019 finns. Kontakta i så fall info@lundstk.se, där ni bifogar era bankuppgifter så att återbetalningen kan genomföras. Klubbens kassör åker dock utomlands på fredag och är därefter borta i tre veckor, varför det kan dröja ett tag innan återbetalningen genomförs.

Medlemsavgift för resterande del av kalenderåret kommer att justeras baserat på när vi är tillbaka i vår ordinarie lokal, då tidpunkten är fortsatt osäker.

Vidare har Lunds kommun hittat en lokal på Stenkross-området där vi förhoppningsvis temporärt kan bedriva träning. Storleksmässigt är den ganska begränsad, samt att samma lokal även kommer att utgöra lagerlokal för vår utrustning under tiden vi väntar på att renoveringen ska bli klar. På fredag (18/1) kommer styrelsen att besöka lokalen för att se vilken utrustning vi kan montera där. Träningsmöjligheter i denna lokal kommer att vara tillgängligt för de medlemmar som löser medlemskap för tävlande (alltså inte för de som löser det billigare medlemskapet), samt löser tävlingslicens. Åtkomst till lokalen återstår att lösa. Förhoppningsvis blir det antingen att vi kopierar upp nycklar och sedan distribuerar till de som tävlar för klubben mot en pantkostnad, eller att där är några nyckelansvariga med vilka träning får koordineras.

Vad gäller IFK-hallen så kommer fredag (18/1) att bli sista tillfället att träna i deras styrkeavdelning. Vi vill rikta ett stort tack till IFK Lund Friidrott som snabbt sträckte ut en hjälpande hand. Skulle någon av er medlemmar vilja fortsätta träna i IFK-hallen krävs medlemskap i IFK Lund Friidrott, info finns på deras hemsida ifklund.se.

De som löser medlemskap för 2019 (oavsett kategori) kommer tills vidare att ha möjlighet att träna hos RGA i Malmö, HAK Greppet i Helsingborg, samt hemma hos Daniel och Tommy, se äldre inlägg i nyhetsflödet.

Vad gäller vår lokal och förändringar av den togs beslut om att vi vill ha en permanent skiljevägg mellan vår lokal och judon, samt att vi önskar en egen ingång (placerad vid fönstren vid den södra väggen). Vi ämnar även fortsatt driva frågan om ett taggsystem för inpassage.
Lunds TK, den 16 januari kl. 23:21

Facebookgrupp för tävlande i SL/BP

Eftersom att vi lyftare inte har någonstans att regelbundet träffas på grund av branden så finns det nu en Facebookgrupp för de på klubben som tävlar i styrkelyft och/eller bänkpress, eller har ambitioner att tävla i framtiden. Tanken är att där lättare än på hemsidan exempelvis kunna samordna träning, samt samåkning till tävlingar och liknande. Den kan också användas för att diskutera träning och tävlande. Viktiga, officiella utskick kommer förstås också göras tillgängligt på hemsidan precis som vanligt för de som inte har Facebook.

Gruppen heter "Styrkelyftare på Lunds TK". Sök på namnet på Facebook eller följ länken https://www.facebook.com/groups/2029743497115165/.
Lunds TK, den 16 januari kl. 18:02

Anmälan till Serie 1 i styrkelyft/bänkpress

Serie 1 i SL/BP går av stapeln söndagen 17:e februari på RGA Training Center i Malmö (Baragatan 3) och arrangeras av Malmö Kraftsportklubb. Mer specifika tider för invägning och tävlingsstart skickas ut när de finns tillgängliga.

Vid avsaknad av dörr och fysisk teckningslista görs anmälan på https://goo.gl/forms/u2DDx6W1edId9BHT2.
Sista anmälningsdag för Lunds TK:s lyftare är fredagen 8:e februari.

MKSK har uttryckt behov av funktionärer så om någon kan ställa upp vore det väldigt uppskattat.
Lunds TK, den 16 januari kl. 13:10

Uppdatering angående branden och vår lokal

Idag hölls ett möte mellan Lunds TK, LUGI Judo och representanter för Lunds Kultur- och fritidsförvaltning (vår hyresvärd), där Lunds TK var representerade av Stefan B. och Kristoffer L. Syftet var att diskutera effekterna av branden och för kommunen att lyssna in önskemål om förändringar av den befintliga lokalen i samband med återställningen. Möjligheten till egen ingång nämndes som ett av våra önskemål, vilket också LUGI Judo stämde in i att de var intresserade av för deras del. Att bygga om ingången vid IFK Lund för att ge en egen ingång till judolokalen fick dock inget gehör, då det är för stor påverkan på byggnaden. Det diskuterades även möjligheten till en permanent skiljevägg mellan Lunds TK och LUGI Judo, något som verkar vara möjligt att genomföra. Både Kultur- och fritidsförvaltningen samt Lundafastigheter ställde sig positiva till att införa någon form av taggsystem för lokalerna. Klubbens medlemmar är välkomna att höra av sig till oss med förslag till info@lundstk.se om mindre förändringar. Tänk dock på att de ska vara rimliga att genomföra, samt att inga befintliga väggar kan flyttas (kommunen var mycket tydlig med att Bollhuset ska återställas i stort till ursprungligt skick). Detaljerade förslag kommer att skickas in av styrelsen till kommunen.

Vi efterfrågade också någon form av tidplan för när vi kan vara tillbaka i vår lokal, något kommunen dock inte ville sia om. Det framkom att vid avstämningsmötet i måndags mellan kommunen, deras byggföretag samt Ocab att det visat sig att där är stora skador på även kryptunnlar, samt att ytterligare två ventilationsanläggningar är påverkade av sot från branden vilket ökar tidsåtgången för återställningen. På samma sätt som kommunen inte ännu vill sätta något datum för när det hela är återställt med risk för brutna löften kan vi inte heller göra någon uppskattning. Kommunen nämnde att de har säkerställt att LUGI Judo har tillgång till sin ersättningslokal i alla fall terminen ut, vilket kanske kan tolkas som någon form av signal. Klart är i vilket fall att det kommer att ta tid. Möjligheten till ersättningslokal för vår del efterfrågades också, men då vår verksamhet ställer krav på tåliga golv samt viss takhöjd har kommunen ännu inte hittat något lämpligt objekt. De letar oavsett vidare i sitt bestånd.

Ocab, som hanterar saneringen, beräknas vara klara med lokalen på måndag (14/1). Därefter går byggföretaget Stråheds in för att renovera.

Vad gäller vår utrustning uppskattar Ocab att den är färdigsanerad på fredag (11/1), varefter den kommer att placeras i en av kommunens lagerlokaler. Kommunen kommer inte att ta någon hyra av oss för lagerlokalen, samt att de kommer att reducera vår årshyra med 1/12 för varje månad vi inte kan nyttja vår ordinarie lokal.

På lyftarmötet den 15/1 kommer vi att diskutera hur klubben på bästa sätt kan stödja er som tävlar.

Styrelsen tittar nu på olika modeller för hur vi ska hantera medlemsavgiften för 2019 och på onsdag (16/1) har vi ett styrelsemöte där vi kommer att ta ett beslut i frågan.

Vi känner stort förtroende för Kultur- och fritidsförvaltningen och Lundafastigheter och vill absolut ge dem stort beröm för deras snabba och hjälpsamma agerande. Även Ocab har varit mycket tillmötesgående.

Uppdatering:
Mer information tillagd.
Lunds TK, den 9 januari kl. 21:14

Följ Lunds TK på: