Ordinare öppettider: Måndag - Söndag 08.00 - 23.00
Kanslitid: Tisdagar 18.00 - 19.30

Välkommen till Lunds TK

Extrainsatt Årsmöte 2021-09-12

Styrelsen kallar till extrainsatt årsmöte.

Tid: Söndagen den 12 september kl 17:00
Plats: Gula Villan/Paviljongen vid Centrala IP, Trollebergsvägen 26

På mötet kommer enligt föreningens stadgar enbart i förhand besämda punkter avhandlas. Dessa punkter är:

- Val av vakanta poster: en kassör om 2 års mandat, två suppleanter om 1 års mandat, en revisor om 1 års mandat samt 1 revisorssuppleant om 1 års mandat

- Motion om monetär styrelsearvodering

- Motion om vilka förtroendeuppdrag som skall likställas med ersättning i form av gratis/reducerad årsavgift

Vi hälsar alla våra medlemmar välkomna till det extrainsatta årsmötet!
Styrelsen Lunds TK, den 29 juli kl. 22:41

Intresseanmälan Styrelsen


För de som ej känner till hur vår förening fungerar eller är intresserade av att engagera sig, se hit! Lunds Tyngdlyftningsklubb är i behov av nya styrelsemedlemmar.

Vår styrelse består av 5 st ordinarie ledamöter och 2 st suppleanter som i mångt och mycket fyller samma roll som ledamöterna. Just nu sökes en ny kassör (ledamot) samt en ny suppleant. ¨

Även om en kanske inte är beredd på att engagera sig, men önskar veta kan det vara en bra idé att skicka in sin intresseanmälan via länken nedan. Valet till ny styrelse kommer göras vid utlyst extrastämma. Mer info om detta kommer vid senare tillfälle.

Såklart går det alltid bra att skriva direkt till styrelsen på info@lundstk.se, eller till valberedningen i det fall att man ej vill tala med styrelsen men ändå önskar veta mer om hur det är att engagera sig ideellt. Valberedningen nås på ingvar.syk@telia.com.

https://forms.gle/gLhqEDpmYtD3M91u9
Styrelsen Lunds TK, den 19 juli kl. 23:35

Vi får öppna igen!

Glädjebesked till alla träningssugna!
Vi har fått besked om att vi får öppna vår verksamhet igen! Från och med måndagen den 14 juni kommer vår träningslokal vara tillgänglig alla dagar mellan 08.00-23-00 för alla medlemmar.

Medlemskap för resterande av 2021:
Vuxen (22 år eller äldre): 1150 kr
Ungdom/junior: 770 kr

Avgiften sätts in på PlusGiro 432964-5 - glöm inte att ange namn, adress, personnummer samt e-postadress.

Träning sker i enlighet med rådande Covid-19 restriktioner, och innebär att vi ej får vistas mer än ett visst antal personer i lokalen samtidigt. Anslag om persongräns kommer finnas uppsatt i lokalen och vi ber er följa dessa regler.

Vi ser fram emot att äntligen kunna träna i vår lokal igen!

Styrelsen Lunds TK, den 12 juni kl. 00:01

Styrelsen 2021

Lunds Tyngdlyftningsklubb höll föregående tisdagen, 18/5-21, årsmöte. På årsmötet fick närvarande medlemmar/icke medlemmar ta del av vår verksamhetsberättelse för 2020, vårt ekonomiska utfall och kassaberättelse för 2020, revisionsberättelse 2020 inklusive vår verksamhetsplan för 2021. Utöver detta valdes även en ny styrelse in. På grund av den situationen vi befinner oss i och att vi för närvarande har ett ovanligt lågt medlemsantal, bestämdes enhälligt i samråd med valberedningen att tillsätta en delvist interimistisk styrelse enligt följande:

STYRELSE
Ordförande - Younes Ottosson (2 års mandat, 2020-2022)
Sekreterare - Kajsa Ekenberg (2 års mandat, 2020-2022)
Adjungerad Kassör - Kristoffer Lundgren (Interimistisk)
Ledamot - Adam Ledwon (2 års mandat, 2021-2023)
Ledamot - Abraham Kiflom (1 års mandat, 2021-2022)
Suppleant - Stefan Jamroz (Interimistisk)
Suppleant - VAKANT

VALBEREDNING
Ordförande - Ingvar Syk (1 års mandat, 2021-2022)
Ledamot - Caroline Ljungqvist (1 års mandat, 2021-2022)

Vad detta innebär är att vi kommer utlysa ett extra årsmöte vid lämpligt tillfälle senare i år när verksamheten förhoppningsvis är igång igen. Vid detta extra årsmöte kommer det sålunda behövas

En kassör om 2 års mandat
Två suppleanter om respektive 1 års mandat

Vi vill passa på att tacka avgående styrelsemedlemmar för en god insats under 2020. Vi hoppas på att få träffa er alla på gymmet inom kort, om än under Covid-19 anpassade betingelser.
Styrelsen Lunds TK, den 27 maj kl. 18:17

Inför Årsmöte 2021 & Lägesuppdatering

Vi närmar oss snabbt 2021 års årsmöte vilket kommer hållas den 18/5-21 kl 18.00, där samtliga föreningsmedlemmar har rätten att närvara och rösta. Mötet kommer vara digitalt via plattformen Google Meet och möteslänken från kallelsen till årsmötet gäller.

Det går fortfarande bra att skicka in motioner för behandling vid årsmötet och sista dagen dessa skall vara styrelsen tillhanda är nästa tisdag, 11/5-21.

I övrigt är läget för vår verksamhet oförändrad. Vi för en dialog med kommunen för att hålla oss uppdaterade och nästa utvärdering av pandemiläget kommer enligt kultur & fritidsnämnden att ske den 17/5.
Styrelsen Lunds TK, den 5 maj kl. 15:30

Följ Lunds TK på: